Delelagrene

Et velfylt delelager og rask og sikker ekspedering var en av betingelsene for en seriøs importørs virksomhet. Dette var i mange år del av vår styrke i den harde konkurransen.

Med vårt sterkt økende produktutvalg og derav større krav til kapasitet på delesiden investerte vi i millionbeløp i utvidet EDB-kapasitet, økt bemanning og modernisering av delelagerrutinene.