EB-service

A/S Edv Bjørnrud har gjennom hele sin salgspolitikk basert seg på at alle salg skal gi tillit. En tillit til produktene, men også like mye til den service som firmaet yder.

Servicen blir stadig mer og mer tungtveiende argumenter når det gjelder kjøp og salg, noe som firmaet har tatt konsekvensene av for mange år siden.
Dette har resultert i en meget godt utbygd serviceavdeling, hvor målsettingen først og fremst har vært fornøyde kunder, noe man prøver å oppnå ved god kundekontakt, underbygd med godt utført faglig arbeide.

Vår serviceorganisasjon bestod av velkvalifiserte folk som kontinuerlig ble skolert ved vår egen serviceskole og også produktopplæring hos leverandører i inn- og utland. Det ble også lagt vekt på moderne kommunikasjons- og verkstedutstyr for rask utrykning i hektiske sesonger. I treskersesongene hadde vi bl.a. utvidet åpningstider og servicevakter i helgene.