International – Kraft og Komfort

Beskrivelse

Samlebrosjyre med sammenligning av 10 modeller.
8-siders pdf.
(Originalbrosjyre utlånt av Ivar Garmo.)